Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia-dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług fryzjerskich
 • technik handlowiec

Szkoła Policealna

 • opiekun medyczny
 • terapeuta zajęciowy-nowy kierunek
 • technik masażysta-nowy kierunek
 • opiekunka dziecięca
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji
 • technik bhp
 • florysta

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 pobierz podanie