Zarządzeniem Dyrektora Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Staszowie z dnia 31.08.2020 r. zostają wprowadzone w szkole „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19” oraz „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania COVID-19”.

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami dostępnymi w poniższym linku:

Procedury COVID 19 (kliknij aby otworzyć)