Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia do kontynowania nauki w naszej szkolej.

Nabór wrzesień 2022r.

 •  Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia-dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik usług fryzjerskich
  • technik handlowiec

Kandydaci do szkoły składają w sekretariacie:

 • świadectwo ukończenia:
  • branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 2 fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza

Masz pytania? Napisz, zadzwoń bądź przyjdź do sekretariatu.
Pracujemy od poniedziałku do piątaku w godzinach 8.00 - 16.00.

branzowa